SH Intex s.r.o.
Za Špicí 507
686 03 Staré Město

Mobil: +420 775 935 441
E-mail: info@sh-intex.com

  • Diagnóza obvodových konstrukcí budov a střechkontrola zateplení, izolace, tepelných mostů, kvalita osazení těsnění oken a dveří, izolace rozvodů
  • Diagnóza obvodových konstrukcí budov a střechkontrola zateplení, izolace, tepelných mostů, kvalita osazení těsnění oken a dveří, izolace rozvodů
Geopanel Star1 AETR 5612

Měření
termokamerou

Termovizní měření prostřednictvím termokamery představuje v dnešní době úspor velmi účinný nástroj ke kontrole nejen provedených stavebních prací, ale i prací v průmyslu, a to nedestruktivní metodou či zásahem do měřených objektů či zařízení. Tedy jako údržba či kontrola nového, stávajícího nebo opraveného stavu zařízení.

Pravidelnou kontrolou jejich stavu se může v průmyslu a ve výrobě předcházet nežádoucím výpadkům ve výrobním procesu, které vedou k výrazným finančním ztrátám nebo dokonce k materiálním škodám nebo i pracovním úrazům (např. požár, popáleniny).


Více informací

Termokamera

Požadovnou stránku momentálně připravujeme...děkujeme za pochopení

Kontakt
S.H.INTEX s.r.o.

S.H.INTEX s.r.o.
Za Špicí 507
686 03 Staré Město

Telefon

+420 775 935 441