SH Intex s.r.o.
Za Špicí 507
686 03 Staré Město

Mobil: +420 775 935 441
E-mail: info@sh-intex.com

Termo měření RD Kroměříž

OHLEDÁNÍ STAVBY
Byli jsme přivoláni kvůli plísni v rozích mezi zdivem a SDK podhledem, kondenzaci vody v rozích a celkovému ohledání objektu. Jedná se o částečně v interiéru rekonstruovaný 120let starý objekt mezi půdou a 1NP je pouze SDK podhled s minerální vatou 24cm a nad polovinou je ještě vrchní záklop z prken, v interiéru byly dozděny některé nové příčky.

ZÁVADA
Plíseň v rozích způsobuje špatně ukončená parotěsná fólie u zdiva, která byla při montáži pouze zařezána u zdiva nebyla nijak přilepena ani zatažena pod omítku pod UD profil nebyla ani použita akustická páska. Pohybem SDK podhledu vypraskaly akrylem vytmelené rohy a vzniklou mezerou pronikající vlhkost kondenzuje ve spáře a vzniká plíseň.
Tepelná izolace je vložena pouze mezi zdivo a vrchní líc zdiva vyčnívá nad tepelnou izolaci díky tomu utíká teplo do půdy, ale je také teplotní faktor vnitřního povrchu a při velmi nízkých venkovních teplotách dochází ke kondenzaci vlhkosti v rozích a ke vzniku plísně ve spárách a rozích.

OPRAVA
Ideální řešení je odstranění SDK desek a oprava parotěsné vrstvy u zdiva. Levnější ale nejistá varianta je odstranění akrylového tmelu v rozích i s částí SDK desky a vytmelení mezery pružným tmelem. Dále překrytí vyčnívajících zdí tepelnou izolací

Fotogalerie z měření

Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž Měření termokamerou Kroměříž