SH Intex s.r.o.
Za Špicí 507
686 03 Staré Město

Mobil: +420 775 935 441
E-mail: info@sh-intex.com

Termo měření RD Kyjov

OHLEDÁNÍ STAVBY
Byli jsem přivoláni kvůli velkým mokrým skvrnám na fasádě a protěkající vodě kolem oken. Místy byla odpuchřelá i vnější omítka s podkladním tmelem. Předpoklad majitele byl špatně provedená tepelná izolace fasády a tepelné mosty.

ZÁVADA
Dům byl proveden jako téměř pasivní, ale nabyly dodrženy veškeré zásady především parotěsnost. Mokré fleky a ztěkající voda byly způsobeny špatnou vnitřní vzduchotěsnou rovinou. Omítka nebyla dotažena až po strop a vodní páry procházely nad SDK podhledem přes zdivo dále nebyly dostatečně utěsněný el.int krabičky a další průchody přes vnitřní omítky. Při odpovídající teplotě prostupující vodní páry kondenzovali za zdivem pod EPS a vzniklá voda vytěkala ven.

OPRAVA
Nutná demontáž SDK podhledu a zatáhnout zdivo nad ním.

Fotogalerie z měření

Měření termokamerou Kyjov - detail tepelné izolace základového zdiva Měření termokamerou Kyjov - detail tepelné izolace základového zdiva Měření termokamerou Kyjov - detail vnější zásuvky Měření termokamerou Kyjov - detail vnější zásuvky Měření termokamerou Kyjov - detail kotvy na venkovních žaluziích Měření termokamerou Kyjov - detail kotvy na venkovních žaluziích Měření termokamerou Kyjov - detail kotvy na venkovních žaluziích Měření termokamerou Kyjov - detail kotvy na venkovních žaluziích Měření termokamerou Kyjov - detail kotvy na venkovních žaluziích Měření termokamerou Kyjov - detail kotvy na venkovních žaluziích roh okna u parapetu roh okna u parapetu