SH Intex s.r.o.
Za Špicí 507
686 03 Staré Město

Mobil: +420 775 935 441
E-mail: info@sh-intex.com

  • Diagnóza obvodových konstrukcí budov a střechkontrola zateplení, izolace, tepelných mostů, kvalita osazení těsnění oken a dveří, izolace rozvodů
  • Diagnóza obvodových konstrukcí budov a střechkontrola zateplení, izolace, tepelných mostů, kvalita osazení těsnění oken a dveří, izolace rozvodů
Geopanel Star1 AETR 5612

Měření
termokamerou

Termovizní měření prostřednictvím termokamery představuje v dnešní době úspor velmi účinný nástroj ke kontrole nejen provedených stavebních prací, ale i prací v průmyslu, a to nedestruktivní metodou či zásahem do měřených objektů či zařízení. Tedy jako údržba či kontrola nového, stávajícího nebo opraveného stavu zařízení.

Pravidelnou kontrolou jejich stavu se může v průmyslu a ve výrobě předcházet nežádoucím výpadkům ve výrobním procesu, které vedou k výrazným finančním ztrátám nebo dokonce k materiálním škodám nebo i pracovním úrazům (např. požár, popáleniny).


Více informací

Termokamera

Kdo jsme

Společnost SH-INTEX, s.r.o. je odborníkem v oboru měření a regulace. Mezi naše služby patří již několik let také měření termokamerou. Kromě termovize rodinných domů, bytů nebo průmyslových objektů se specializujeme také na termografické měření elektronických zařízení, jakou jsou např. rozvaděče, elektroinstalace, fotovoltaické panely apod..

Pokud uvažujete o zaměření své nemovitosti termovizí, vězte, že podléhá normě ČSN-EN 13187 a měl by ho vždy provádět odborník, který umí objekt správně nasnímat a výsledné snímky adekvátně posoudit.

Kontakt
S.H.INTEX s.r.o.

S.H.INTEX s.r.o.
Za Špicí 507
686 03 Staré Město

Telefon

+420 775 935 441